انجمن حقوقدانان ایران

نسخه کامل: سند تحول قوه قضائیه ( بخش 4 )
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چالش 3: پایین بودن تبعات ارتکاب جرم

عامل 1: عدم کفایت بازدارندگی مجازات­ها

راهبرد 1: مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرائم

راهکارها:

اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
به‌روزرسانی مبالغ قانونی مربوط به جرائم نقدی و تخلفات با تعیین فرمول بروز شونده به‌تناسب نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و اِعمال آن در سامانه «دستیار هوشمند قضائی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
شناسایی پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه- میان‌مدت)
راهبرد 2: تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان

راهکار:

ارتقاء آموزش­های عمومی در زمینه جرائم و تخلفات با تمرکز بر 10 عنوان اولویت­دار جرائم و تخلفات از طریق استفاده از ابزارهای رسانه‌ای روز با تأکید بر رسانه ملی برای اطلاع‌رسانی کشف جرائم و تخلفات، فرایند رسیدگی و گزارش اجرای احکام صادره و تسهیل تولید محصولات رسانه‌ای با ایجاد دسترسی اطلاعاتی برای پدیدآورندگان محصولات رسانه‌ای و حمایت از محصولات فاخر و برگزاری نشست­های تحلیل نخبگانی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
مأموریت 6- «اصلاح مجرمان[8]»

چالش 1: صدور برخی تصمیمات قضائی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان

عامل 1: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهبرد 1: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهکارها:

تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت ‌شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در سامانه «دستیار هوشمند قضائی» (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
طراحی و پیگیری اِعمال شیوه‌های ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونیک و ضمانت‌ اجرا‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش‌آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرایند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
راهبرد 2: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

افزودن شاخص‌های نشانگر اصلاح مجرمان توام با رویکردهای حبس‌زدایی به­عنوان یکی از شاخص­های ارزیابی عملکرد قضات در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات- میان‌مدت)
چالش 2: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان

عامل 1: نامتناسب بودن برخی برنامه­های اصلاح و تربیت در زندان با فرایند اصلاح مجرمان

راهبرد 1: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

راهکارها:

اصلاح رفتار و بازاجتماعی‌کردن مجرمان با طراحی برنامه‌های اصلاح و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقاء کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)
بازطراحی و اجرای طرح طبقه­بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت ‌شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
اصلاح، بهینه‌سازی و بازمهندسی معماری فضاهای زندان با تأکید بر طراحی فضاهای اصلاح پذیر برای اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان و تأمین منابع مالی آن از طریق اجرای بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد در زندان­ها و طراحی سازوکارهای انگیزشی برای ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- بلندمدت)
استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش‌افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود،‌ تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان‌مدت)
بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و­کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت­های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن­ها با تقاضای بازار­کار خارج از زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه‌بخش برای زندانیان و ترغیب مأموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میان‌مدت)
توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با فراهم‌سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی،‌ اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
تمرکز «بنیاد تعاون زندانیان» بر ایجاد اشتغال زندانیان، تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به‌عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان‌مدت)
زمینه‌سازی مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
عامل 2: انگیزه کم برخی مسئولان و مأموران اجرای احکامکیفری برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان

راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری

راهکار:

ارزیابی عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان‌مدت)
چالش 3: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس

عامل 1: دشواری بازگشت محکومان به جامعه

راهبرد 1: ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

راهکارها:

ارائه آموزش­های لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آن­ها و نوع جرائم با فعال‌سازی ظرفیت‌هایی نظیر دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به­منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت‌ و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- بلند‌مدت)
جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین به حمایت از زندانیان و کمک به بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طریق تمهید ابزارها و مشوق‌های حاکمیتی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
پیگیری از دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، شرکت‌های تعاونی، خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای اولویت‌دهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تأمین معیشت (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت زندانیان- میان‌مدت)
عامل 2: ضعف در ره‌گیری و نظارت بر مجرمان حرفه­ای پس از اتمام دوره حبس

راهبرد 1: نظارت موقت بر مجرمان حرفه­ای پس از اتمام دوره حبس

راهکار:

اِعمال موقت محدودیت‌ در حوزه‌های نظیر تغییر محل سکونت، تغییر محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات برای مجرمان حرفه­ای و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس متناسب با نوع جرائم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با اصلاح رفتار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،‌ معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند‌مدت)
مأموریت 7- «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص[9]»

چالش 1: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول

عامل 1: اعتبار معاملات عادی

راهبرد 1: ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی

راهکارها:

تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عدم ارائه خدمات قضائی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت‌نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام‌ شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت‌نشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم­سازی زمینه تشکیل «صندوق جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل 2: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت

راهبرد 1:‌ افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

راهکارها:

نقشه‌برداری اراضی کشور با برون‌سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت‌های معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای مسئولیت تضامنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
استعلام نقشه‌های دارای نقص اطلاعات مالکیت از دستگاه‌های موضوع قانون حد­نگار در بازه زمانی مشخص به‌منظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
اولویت‌دهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-کوتاه‌مدت)
اِعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان‌مبنا نظیر محدودیت‌های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در «سامانه مدیریت حدنگاری» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان­مدت)
توسعه پوشش نقشه‌برداری با استفاده از ظرفیت گیرنده‌های ثابت ماهواره‌ای سایر دستگاه‌ها و نهادها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)
پیگیری اخذ نقشه­ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه‌ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل 3: امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت

راهبرد 1:‌ الکترونیکی­نمودن اسناد مالکیت

راهکار:

ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درونی قوه قضائیه و همچنین خرید خدمات از شرکت‌های فناور صلاحیت‌دار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
چالش 2: ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت

عامل 1: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت

راهبرد 1: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت

راهکارها:

الکترونیکی­نمودن فرایند درخواست اجرای ثبت، هوشمندسازی ارجاعات، انجام نیابت‌های اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِعمال هوشمند مواعد با ایجاد «سامانه اجرای ثبت» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول اشخاص با دسترسی برخط مأموران اجرای ثبت به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
استفاده حداکثری از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی به­منظور ارائه نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابل‌جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانه‌ای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند‌مدت)
فروش دارایی و اموال شناسایی‌شده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایده‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)
تسریع در فرایند ابلاغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجرای آن با استفاده از بستر «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
راهبرد 2: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه­گرا برای مأموران اجرای ثبت

راهکار:

ارزیابی عملکرد مأموران اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مأموران اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

تحقق سند تحول مستلزم بازطراحی برخی از نظام­های مدیریتی موجود قوه قضائیه است. موضوعات اصلی مرتبط با نظام مدیریتی عبارت­اند از: 1) برنامه­ریزی، 2) سازمان‌دهی، 3) منابع انسانی، 4) منابع مالی، 5) منابع فیزیکی و تجهیزات، 6) قوانین و مقررات، 7) فناوری، 8) نوآوری و پیشنهادها، 9) گفتمان­سازی، 10) ارتباطات مردمی و 11) رعایت کرامت ارباب‌رجوع.

در این فصل ذیل هر یک از موضوعات فوق، اقدامات تحولی آمده است. همچنین برای هر اقدام، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1402) مشخص ‌شده است.

مبحث اول- برنامه‌ریزی

نظر به اینکه دفاتر اول و دوم تحول (طرح تحول دادگستری و طرح تحول سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) بر اساس اولین نسخه سند تحول تهیه شده، ضروری است به­منظور بازنگری در این دفاتر، برنامه عملیاتی هر یک از راهکارها و اقدامات ذکر شده در نسخه ارتقاء­یافته سند تحول در تعامل با واحد یا واحدهای سازمانی مسئول مشتمل بر موارد زیر حداکثر طی مدت یک، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره‌های زمانی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت تدوین شود: (معاونت راهبردی، واحدهای سازمانی مسئول- کوتاه­مدت)
نتایج مورد انتظار از اجرای راهکار و اقدام
فعالیت‌های لازم برای تحقق راهکار و اقدام
واحدهای سازمانی مسئول هر یک از فعالیت‌ها
زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها با ملاحظه انجام حداقل 40 درصد راهکارها و اقدامات میان­مدت تا تیرماه سال 1400، حداقل 30 درصد راهکارها و اقدامات بلند­مدت تا تیرماه سال 1401 و حداقل 60 درصد راهکارها و اقدامات بلند­مدت تا پایان سال 1401
الزامات اجرایی (نظیر اختیارات سازمانی، ساختار، منابع انسانی و منابع مالی)
تدوین اهداف کمی و شاخص‌های زیر به­منظور ارزیابی وضعیت اجرای سند تحول و سنجش میزان توفیق دستگاه قضائی در تحقق تحول قوه قضائیه (معاونت راهبردی- کوتاه­مدت)
تعیین اهداف کمی برای هر یک از عوامل و چالش‌ها با لحاظ وضع موجود، توانمندی­ها و ظرفیت­های قوه قضائیه در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
تعیین شاخص­های متناظر با اهداف کمی تعیین شده
تعیین شاخص‌های متناظر با پیامدهای مورد انتظار از کارکرد قوه قضائیه
مبحث دوم- سازمان‌دهی

گفتار اول- ساختار سازمانی قوه قضائیه

اصلاح ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدها و پست‌های سازمانی قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه- کوتاه‌مدت)
متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه با اقتضائات اجرای سند تحول
جامع‌نگری، همسوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی و حذف تداخل مأموریت­ها و وظایف
کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی متجانس، برون‌سپاری امور قابل‌واگذاری و بهره­مندی حداکثری از ظرفیت­های مردمی
کاهش سطوح سلسله ‌مراتبی
تمرکززدایی حداکثری و تفویض اختیارات لازم به معاون اول، سایر معاونان و واحدهای استانی توأم با نظارت و ارزیابی عملکرد
گفتار دوم- بهره‌مندی از ظرفیت‌ نهادهای خارج از قوه قضائیه

ب-1- نهادهای حاکمیتی

افزایش اثربخشی حضور مقامات قوه قضائیه در شوراهای تصمیم‌گیر ملی و منطقه‌ای با تحقق اقدامات زیر: (حوزه ریاست، سازمان­‌های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه­‌مدت)
تشکیل کمیته‌های تخصصی مدیریتی و کارشناسی با حضور واحدهای سازمانی مرتبط قوه قضائیه متناظر با وظایف هر یک از شوراها به­منظور؛ احصاء فرصت‌های قانونی در وظایف شوراهای مذکور برای تحقق راهکارهای ذکر شده در سند تحول و پیشنهاد نظریه‌های تخصصی متناسب با دستورکارهای جلسات شوراهای مذکور
اخذ دیدگاه رئیس قوه قضائیه در موارد خاص نسبت به نظریه‌های تخصصی
پیشنهاد دستور­کار متناسب با الزامات تحقق راهکارهای سند تحول به دبیرخانه شوراهای مربوط و پیگیری قرار گرفتن آن‌ها در دستور­کار
ایجاد «سامانه مدیریت جلسات» با قابلیت ثبت پیشنهادها، نظرات کارشناسی،‌ دستورکارهای جلسات شوراها و مصوبات آن‌ها و رعایت هوشمند مواعد مقرر به­منظور سنجش میزان اثربخشی حضور مقامات قوه قضائیه در شوراهای مذکور مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر‌ میزان پیشنهاد دستور­کار جلسات، میزان انطباق دستور­کارهای پیشنهادی با الزامات مربوط به تحقق راهکارهای ذکر شده، میزان در دستور­کار قرار گرفتن پیشنهادهای قوه قضائیه‌، میزان انطباق مصوبات شوراها با پیشنهادهای قوه قضائیه و ارائه گزارش کارنامه اثربخشی حضور در جلسات در «شورای عالی قوه قضائیه» حداقل دو مرتبه در سال
همراه‌سازی مؤثر و تعامل سازنده با ارکان حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و شوراها و کمیسیون­ها در اجرای سند تحول به‌ویژه در اجرای مأموریت­های «پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی»، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» با احصاء فهرست ظرفیت­های موجود و تهیه الگوی فعال­سازی این ظرفیت­ها (معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
ساماندهی و ارتقاء اثربخشی حضور نمایندگان قوه قضائیه به‌منظور رعایت قانون و حقوق مردم در نهادها، شوراها، کمیسیون‌ها و مراجع شبه قضائی با تدوین و اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه» مشتمل بر نحوه انتخاب، شرح وظایف و شیوه نظارت بر آن‌ها (معاونت اول، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)
ب-2- نهادهای علمی و فناوری

بهره­مندی حداکثری از ظرفیت حوزه­های علمیه، دانشگاه­ها، پژوهشکده­ها، اندیشکده­ها و شرکت­های دانش‌بنیان در اجرای سند تحول از طریق شناسایی زمینه­های موضوعی و برنامه همکاری­های مشترک با تأکید بر تمهید دسترسی‌های اطلاعاتی ویژه و راه‌اندازی «پردیس نوآوری­های حقوقی و قضائی» (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
ب-3- نهادهای مردمی

جلب مشارکت نهادهای مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه، پیشگیری و مقابله با فساد، میانجی­گری، صلح و سازش، حمایت از بزه­دیدگان و بازاجتماعی­ شدن مجرمان با شناسایی و فعال­سازی زمینه­های موضوعی بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی متناسب با اقتضائات سند تحول از طریق تدوین و اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)
ب-4- بخش خصوصی

برون‌سپاری خدمات قابل‌واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات موجود و خرید خدمات مورد­نظر با تدوین سازوکارهای لازم (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)
احصاء فهرست سایر خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به­منظور واگذاری و خرید خدمات مورد­نظر (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه- بلندمدت)
مبحث سوم- منابع انسانی

گفتار اول- جذب

بازنگری در نظام جذب منابع انسانی قوه قضائیه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، سازمان­های تابعه، واحد­های تابعه- میان‌مدت)
تعریف عملیاتی شاخص‌های شایستگی مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت متناسب با نوع شغل و توسعه شیوه‌های سنجش این شاخص‌ها با استفاده از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی
نیازسنجی تعداد منابع انسانی موردنیاز به تفکیک واحدهای سازمانی قوه قضائیه و جذب در فضای رقابتی با تأکید بر انتخاب شایسته‌ترین افراد در چارچوب نیاز­سنجی انجام‌شده
پذیرش دانشگاه علوم قضائی صرفاً از میان داوطلبان دارای سطح دو حوزه یا مدرک کارشناسی مرتبط در رشته­های مورد نیاز با ایجاد نظام­های سنجش هوشمند، سیستمی و رقابتی به­منظور احراز شایستگی­های شخصیتی، ایمانی و علمی و برگزاری دوره­های کارشناسی­ارشد تربیت قاضی تخصصی در موضوعات اولویت‌دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین و تدوین محتواهای آموزشی و تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیازهای شغلی
جذب قضات صرفاً از میان داوطلبان دارای مدارک سطح سه و سطح چهار حوزه یا کارشناسی­ارشد و دکتری پس از اخذ مدارک کارشناسی ارشد تربیت قاضی در گرایش­های تخصصی از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین تخصصی با در نظرگرفتن شایستگی­های شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی 25 سال تمام با تأکید بر سلامت فرد و خانواده ایشان و اولویت­دهی به جذب افراد دارای گواهی تخصصی در موضوعات متناظر با گرایش­های تخصصی از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت و مورد تأیید قوه قضائیه
الزام منتخبان منصب قضاوت به اعلام اموال و دارایی خود در «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان»
اخذ تعهد خدمت 10 ساله از منتخبان منصب قضاوت
برگزاری دوره مهارتی- تخصصی دستیاری قاضی برای منتخبان منصب قضاوت و انتصاب قضات جدیدالورود بر مبنای نتایج ارزشیابی­های حاصله از دوره دستیاری و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب نقش­آفرینی قضات باتجربه در فرایند تربیت قضات جدیدالورود
پیگیری تصویب لایحه جامع استخدامی قوه قضائیه (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
گفتار دوم- نگهداشت، آموزش و ارتقاء

صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات با ابلاغ و اجرای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه به­منظور تضمین عزت و استقلال قاضی و در ابعاد مدیریتی، اداری، رفاهی و فرهنگی با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)
منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات
بازنگری در فرایند ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و جبران خدمات قضات
تسهیل ارتباط قضات با رئیس، مسئولان عالی و سایر مدیران قوه قضائیه
ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پیگیری درخواست‌ها و پاسخگویی به آنان
توجه ویژه به قضات گروه‌های شغلی کمتر از هشت و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه‌های بالاتر
تقویت شاخص‌های کیفی و نتیجه‌محور در زیرنظام‌های مدیریت منابع انسانی از قبیل ارتقاء شغلی و نقل‌وانتقال به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان به­منظور رعایت کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه- میان‌مدت)
لزوم استمرار شاخص‌های شایستگی اشاره‌شده در گفتار «جذب»
نتایج سامانه‌های جامع عملکرد
رضایت ارباب‌رجوع
بازنگری در نظام نقل‌وانتقال­ها با ایجاد «سامانه نقل‌وانتقال منابع انسانی» به­منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری و رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)
تدوین شیوه‌نامه نقل‌وانتقال‌ها و اعلام شفاف آن
محدودسازی دفعات تصمیم‌گیری در خصوص نقل‌وانتقال‌های هر فرد به یک‌بار در سال
ثبت نقل‌وانتقال‌های قضات به انضمام مدارک لازم
الزام متقاضیان هرگونه نقل و انتقال به اعلام اموال و دارایی خود در «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان»
اصلاح و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی متناسب با هر شغل به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه- میان‌مدت)
طراحی نظام ارتقاء شغلی ویژه زنان شاغل در قوه قضائیه با تأکید بر بهره­مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیت­ها و مشاغل مرتبط با حوزه­هایی نظیر خانواده، زنان و کودکان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)
تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
تمرکز بر ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقاء عملکرد به‌جای ارائه صرف برنامه‌های آموزشی با استقرار نظام‌هایی از جمله نظام جبران خدمات عملکرد محور
تربیت قضات تخصصی در موضوعات اولویت‌دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین و تدوین محتواهای آموزشی و تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیازهای شغلی
توسعه دانش­های کاربردی از قبیل دانش­های مرتبط با پزشکی قانونی و کارشناسی رسمی
تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیرانحصاری و با رویکرد «خرید خدمات» از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به‌جای «تصدی‌گری»
استفاده از روش­های نوین آموزشی
تدوین و استقرار نظام فعالیت­های فرهنگی منابع انسانی قوه قضائیه و خانواده­های ایشان به­منظور تقویت بنیه فرهنگ دینی، اخلاق اسلامی، بصیرت و روحیه انقلابی مدیران، قضات، کارکنان و خانواده‌های ایشان با استفاده از روش‌های مؤثر تربیتی و متناسب با شرایط کار در قوه قضائیه (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
لینک مرجع