انجمن حقوقدانان ایران

نسخه کامل: مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
عقد که در اصطلاح حقوقی به آن عقد نیز گفته می شود، در ماده 183 قانون مدنی چنین تعریف شده است: عقد عبارت است از رهن یک یا چند نفر نزد یک یا چند نفر دیگر و مورد قبول آنهاست.

بنابراین با این تعریف می توان ارکان عقد را به گونه ای توصیف کرد که در عقد باید دو طرف وجود داشته باشد (متعهد به معنای شخصی است که تعهد کرده است و متعهد به معنای شخصی است که تعهد به نفع او انجام شده است. ) که لزوماً باید بین آنها متعهد شود. در کاری دخیل است (چه انجام دادن و چه نکردن کاری) و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنهاست.

شرایط تنظیم قراردادها
تنظیم هر قراردادی از نظر نوع قرارداد، اعتبار آن و صلاحیت و توانایی طرفین آن و شرایط قرارداد مورد توافق طرفین و همچنین مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شرایط با قوانین جاری. ، مستلزم تسلط همه جانبه بر قوانین جاری و رعایت قوانین خاص است. هر موضوعی است و در این قسمت فقط مقدماتی که هر عقد باید حتماً حاوی آن باشد ذکر شده است. بنابراین برای جلوگیری از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی، توصیه می شود ابتدا مشاوره تخصصی لازم را با یک وکیل قراردادی مورد اعتماد کسب کنید.

قراردادهای خصوصی

ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند قابل اجرا می‌داند مگر اینکه صریحاً مخالف قانون باشد. بنابراین با وجود این مقررات، طرفین قرارداد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون می توانند هر قراردادی را بین خود منعقد کنند.

اصول حاکم بر قراردادها
اصول حاکم بر قراردادها شامل اصل وجوب عقود و اصل نسبی بودن عقود است.

اصل لزوم عقود

ماده 219 قانون مدنی در مورد حمایت قانون از قراردادها چنین مقرر می دارد: عقودی که به موجب قانون بین طرفین و نمایندگان آنها منعقد می شود باید اطاعت شود مگر اینکه با رضایت طرفین فسخ یا به موجب قانون فسخ شود. این حکم از قانون مدنی حاوی قاعده لزوم عقود است که طرفین قرارداد و قائم مقام آنها را مکلف به انجام تعهدات خود می کند.

اصل نسبیت قراردادها
اصولاً قراردادها فقط بین طرفین و جانشینان آنها (مانند ورثه، خریداران و ...) لازم الاجرا بوده و تأثیری بر اشخاص ثالث ندارد (قاعده نسبیت قراردادها). اما در مواردی که قراردادی به وکالت، قیمومت یا قیمومت از طرف دیگری منعقد می شود و در قرارداد تصریح می شود و نماینده در واقع از اصل وکالت دارد.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
لینک مرجع