انجمن حقوقدانان ایران
سند تحول قوه قضائیه ( بخش 5 ) - نسخه قابل چاپ

+- انجمن حقوقدانان ایران (http://forum.vakil1.ir)
+-- انجمن: سند تحول قوه قضائیه (/forum-344.html)
+--- انجمن: متن سند تحول قوه قضاییه (/forum-345.html)
+--- موضوع: سند تحول قوه قضائیه ( بخش 5 ) (/thread-2283.html)سند تحول قوه قضائیه ( بخش 5 ) - علی عابدینی - ۹-۱۰-۱۳۹۹ ۱۱:۴۵ عصر

گفتار سوم- انتصاب مدیران

تدوین و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
تعریف عملیاتی شاخص شایستگی­ها مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضد فساد بودن
توسعه شیوه‌های سنجش شاخص‌های شایستگی با استفاده از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی
ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشین‌پروری و تربیت مدیران به­منظور شناسایی استعدادها و توانمندی‌های منابع انسانی شایسته به‌ویژه جوانان برای انتصاب در پست‌های مدیریتی
شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی فرایند انتصابات مدیران و شیوه انطباق آن با مصادیق برای منابع انسانی
الزام متقاضیان پست‌های مدیریتی به اعلام اموال و دارایی خود در «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان»
تعیین و تصریح کارویژه‌های عینی و قابل‌سنجش متناسب با سند تحول و وظایف محوله و تعیین دوره زمانی انتصاب برای هر یک از مدیران در احکام مسئولیت
گفتار چهارم- نظام جبران خدمات

بازنگری در نظام برخی از پرداخت‌ها نظیر اضافه‌کاری، بهره‌وری، پاداش و خدمات رفاهی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه به­منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
رعایت عدالت با تأکید بر عملکرد، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل با تأمین حداقل معیشت بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی و رفع نیازهای اساسی با اولویت تأمین مسکن متناسب از طریق فراهم­سازی زمینه اعطای تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن در طول دوره خدمت
بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از «تصدی‌گری» به «خرید خدمت» با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی فعال و در حال ساخت
ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکت‌های تعاونی منابع انسانی قوه قضائیه
گفتار پنجم- تکالیف و تعهدات

صیانت از کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای اقدامات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
تقویت بازرسی­های و نظارت‌های فعالانه مراجع نظارتی قوه قضائیه با اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات سامانه­ها و فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد منابع انسانی به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضائیه
ممنوعیت حضور هم‌زمان مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه در مؤسسات دولتی و عمومی و نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مؤسسات حقوقی و کارشناس رسمی
ممنوعیت اعطای مجوز هرگونه فعالیت مرتبط حقوقی، ثبتی و قضائی از قبیل وکالت، دفاتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی به مدیران، قضات و کارکنان سلب صلاحیت شده از قوه قضائیه
گفتار ششم- ارزیابی عملکرد

اثرپذیری نظام‌های منابع انسانی از­ جمله جبران خدمات، ارتقاء و تنزل جایگاه سازمانی، آموزش، نقل‌وانتقال‌ها، انتصابات و تعیین مفاخر دستگاه قضائی از نتایج «ارزیابی عملکرد مدیران، قضات و کارکنان در تحقق سند تحول» و «ارزشیابی میزان موفقیت واحدهای سازمانی در تحقق سند تحول» (معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه، دادگاه عالی انتظامی قضات- کوتاه‌مدت)
ایجاد «سامانه عملکرد مدیران» برای سطوح مدیریتی پایه، میانی و عالی شامل میزان تحقق کارویژه‌های اشاره‌شده در احکام مسئولیت، سوابق عملکردی، نظام رتبه‌بندی، انتشار عمومی رتبه افراد در مقیاس منطقه‌ای و ملی و ایجاد سازوکاری برای عزل 10 درصد از مدیران دارای ضعیف‌ترین سطح عملکرد (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه- میان‌مدت)
مبحث چهارم- منابع مالی

طراحی سازوکارهای تأمین استقلال مالی قوه قضائیه توأم با حفظ یکپارچگی برنامه‌وبودجه کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضائیه با استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت‌دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)
انتظام بخشی به حساب خاص، اولویت تخصیص منابع آن به اجرای سند تحول و اعلام شفاف عملکرد سالیانه آن به مردم (حوزه ریاست، معاونت راهبردی - کوتاه‌مدت)
افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه­ها و مزایده­های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه- کوتاه‌مدت)
مبحث پنجم- منابع فیزیکی و تجهیزات

تدوین و استقرار نظام بهره­برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)
تدوین استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضائی
بازطراحی معماری ساختمان­های قوه قضائیه با هدف متناسب‌سازی آن‌ها با نوع کاربری و افزایش رفاه ارباب‌رجوع با ملاحظه گروه‌های خاص نظیر افراد توان­خواه و سالمندان
افزایش بهره‌وری فضاهای موجود اداری و قضائی از طریق تغییر زمان‌بندی ارائه خدمات و تغییر معماری ساختمان‌های موجود و محدودسازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفاً بر مبنای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه
ارزیابی مستمر ایمنی ساختمان‌ها، شناسایی ساختمان‌های پر ریسک و اولویت‌دهی به افزایش ایمنی آن‌ها
اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان
مبحث ششم- قوانین و مقررات

انطباق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرایندهای جاری با سند تحول و اصلاح آن‌ها در تعامل با واحدهای سازمانی مسئول (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)
تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین و مقررات قضائی با رویکرد تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت­ها و نظارت­های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس­زدایی؛ به صورت قابل فهم و واضح برای مردم (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان‌مدت)
تسریع و تسهیل در فرایند اجرای سند تحول، بر اساس موارد تصریح‌شده مندرج در راهکارها و اقدامات، با اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید از طریق تدوین و پیگیری تصویب «لایحه اصلاح پاره­ای از قوانین قوه قضائیه» و استفاده از ظرفیت ارائه طرح در تعامل با کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و پیگیری اصلاح موارد معارض در آئین‌نامه‌های دولتی در تعامل با قوه مجریه (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
تحلیل و ارزیابی پیش­نویس لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضائیه، صاحب­نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی با ایجاد «سامانه جمع­سپاری» و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی­ها (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه- کوتاه‌مدت)
تقویت تعامل قوه قضائیه با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به­منظور فراهم‌سازی امکان هم‌افزایی در فرایند اصلاح و تصویب قوانین (معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه‌مدت)
مبحث هفتم- فناوری

تدوین و استقرار «برنامه توسعه و ارتقاء نظام فناوری قوه قضائیه» با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)
بهره­گیری حداکثری از فناوری­های جدید نظیر هوش مصنوعی
تجمیع و یکپارچه‌سازی حداکثری سامانه‌ها با ایجاد میز کار یکپارچه قوه قضائیه
فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضائیه در اختیار ایشان و افراد مورد تأییدشان قرار می‌گیرد نظیر گواهی سوء پیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول
تقویت نظارت‌های الکترونیکی در قوه قضائیه با فراهم‌سازی دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه به مشاهده سامانه‌های مرتبط
ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای پایش شاخص‌های تحقق سند تحول با ایجاد «داشبورد مدیریتی سند تحول» به‌­منظور ارزیابی مستمر و برخط وضعیت اجرای سند با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی
استفاده از رویکرد خرید خدمات و زمینه‌سازی برای فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به‌جای تصدی‌گری
مبحث هشتم- نوآوری و پیشنهادها

تدوین و استقرار «نظام پیشنهادهای قوه‌ قضائیه» برای تحقق مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فکری مدیران، قضات و کارکنان قوه‌ قضائیه، نخبگان، حوزه­های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش­بنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی در شناسایی و حل مسائل، بهبود فرایندها و ارزیابی برنامه‌ها از طریق ایجاد «سامانه نظام پیشنهادها» با ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، پژوهشگاه، سازمان‌های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
مسئله ‌محور بودن و تمرکز نظام پیشنهاد‌ها بر عوامل ریشه‌ای بروز چالش‌ها
ارائه توضیحات تفصیلی پیرامون ابعاد مسائل با استفاده از ابزارهای روز و امکان دسترسی اطلاعاتی لازم برای صاحبان پیشنهاد
طراحی سازوکارهای انگیزشی مشارکت فعال صاحبان پیشنهاد و مجریان تحقق پیشنهاد با صدور گواهی‌نامه پیشنهادها، تخصیص بخشی از منابع حاصل از افزایش بهره‌وری به صاحبان و مجریان تحقق پیشنهاد، برگزاری جشنواره برای تقدیر از مشارکت‌کنندگان برتر و اتصال آن به نظام­های‌ منابع انسانی از جمله ارتقاء شغلی، جانشین‌پروری، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد برای صاحبان پیشنهاد درون قوه قضائیه و مجریان تحقق پیشنهاد
طراحی سازوکار ارزیابی جمعی پیشنهادها به ‌صورت شفاف و برخط و با بهره­مندی از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی
طراحی سازوکار بازخورد برای صاحبان پیشنهاد و مدیران مرتبط
مبحث نهم- گفتمان­‌سازی

ترسیم چهره حقیقی نظام حقوقی - قضائی جمهوری اسلامی ایران، تبیین عزم قوه قضائیه برای اجرای عدالت و خنثی‌سازی اثرات عملیات روانی جریانات معاند خارجی و داخلی از طریق تدوین و اجرای «برنامه گفتمان­سازی» با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز رسانه، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)
تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی نظیر احیاء حقوق عامه، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم،‌ تأمین حقوق متهمان، نهادهای ارفاقی، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفه­ای و شرور با ترویج در رسانه‌های داخلی و خارجی
ترسیم چهره قوه قضائیه به­عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسیم چهره قاضی به­عنوان فردی مستقل، بی‌طرف، نفوذناپذیر و دارای طمأنینه، ترسیم چهره دادستان به­عنوان فردی شجاع، جسور و عدالت‌جو و معرفی قضات، دادستان‌ها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره‌های ماندگار قوه قضائیه
پیش‌بینی بازخوردهای احتمالی رسانه‌ها به اقدامات قوه قضائیه با اتکاء به تحلیل منابع مرتبط از ­جمله روندهای اصلی در رسانه‌های اجتماعی و نتایج افکارسنجی‌ها، طراحی سناریوی مناسب رسانه‌ای، آماده‌سازی آینده‌نگرانه محتوای متناسب و زمینه‌سازی شکل‌گیری کنش‌های رسانه‌ای پیش‌دستانه
رصد دائمی کنش‌های رسانه‌ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخ‌گویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا
توسعه روش‌های گفتمان‌سازی با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی از­ جمله نشست­های علمی و تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی، نهادهای مردمی و رسانه‌های اجتماعی، برگزاری رویدادهای خلاقانه و نوآورانه، حمایت از تولید فیلم، سریال و کارهای نمایشی کوتاه، حضور فعال در مجامع بین‌المللی، ارتباط مؤثر با شخصیت‌های آزادی‌خواه و برجسته علمی کشورها و حضور در رسانه‌های بین‌المللی مستقل
مبحث دهم- ارتباطات مردمی

تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ارتقاء «سامانه ارتباطات مردمی» به پنجره واحد سامانه‌های مردمی، تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از ­جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری در آن، تعیین موعد مقرر برای پاسخ‌گویی، داده‌کاوی اطلاعات سامانه به­منظور شناسایی شعب، اشخاص و رویه‌های پر­ارجاع و گزارش عملکرد سالانه سامانه به «شورای عالی قوه قضائیه» (حوزه ریاست، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
مبحث یازدهم- رعایت کرامت ارباب‌رجوع

افزایش رعایت حقوق مراجعان با تدوین و اجرای «برنامه کرامت ارباب‌رجوع» با ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحد‌های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
غیرحضوری نمودن حداکثری خدمات حقوقی، ثبتی و قضائی
اعلام عمومی و برخط تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات قضائی، ثبتی و حقوقی و نصب تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان
اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش­های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبت‌دهی و پیش‌بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات
فراهم‌سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی
استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن قضائی و اداری
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

تحقق سند تحول مستلزم اجرای صحیح راهکارهای تحولی است. این مهم در گرو ایجاد زیرساخت‌های لازم، رفع موانع در مسیر اجرا و پیگیری مستمر است. از آنجا که اجرای سند تحول مسیری خطی و یک‌سویه نیست و هر تغییری خود عاملی برای تغییرات متعدد در درون و بیرون قوه قضائیه است،‌ بنابراین ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقاء آن فراهم شود.

راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش‌بینی ساختاری مناسب در درون قوه قضائیه است که در این فصل، شرح ارکان آن آمده است.

مبحث اول- ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی

به­منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست رئیس قوه قضائیه با عضویت معاون اول، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس، رئیس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد) و سه نفر از صاحب‌نظران با حکم رئیس قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

تصویب برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات
تصویب اهداف کمی و شاخص‌ها
تصمیم‌گیری‌های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارش‌های دوره‌ای اجرای آن
اخذ تصمیمات مقتضی متناسب با تغییرات درون و بیرون قوه قضائیه ناشی از اجرای سند تحول
تصویب سایر راهکارها و اقدامات تحولی مد­نظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول
تصویب نسخه­­های ارتقاءیافته سند تحول
در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت می­گردد.

مبحث دوم- دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی

به‌­منظور پشتیبانی محتوایی ستاد راهبری و پیگیری تحقق مصوبات آن در ساختار قوه قضائیه، «دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» با شرح وظایف زیر تشکیل می‌شود:

برگزاری جلسات ستاد و تهیه و تدوین دستور جلسات
ابلاغ مصوبات ستاد راهبری، پیگیری اجرای آن‌ها و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات
بررسی و تأیید برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات سند تحول برای طرح در ستاد راهبری
بررسی و تأیید اهداف کمی و شاخص‌های سند تحول برای طرح در ستاد راهبری
پیگیری مستمر اجرای راهکارها و اقدامات سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول
ارائه مشورت­های تخصصی به واحدهای سازمانی مسئول برای اجرای صحیح راهکارها، اقدامات و مصوبات ستاد راهبری
افزایش مشارکت منابع انسانی قوه قضائیه در اجرای سند تحول با تدوین و اجرای «برنامه عمومی‌سازی سند تحول در درون قوه قضائیه» با رعایت ملاحظات زیر:
برگزاری نشست‌های تبیینی و تحلیلی برای مدیران، قضات و کارکنان
شناسایی و استفاده حداکثری از رسانه‌های اثرگذار بر منابع انسانی قوه قضائیه
برگزاری جلسات دوره­ای رئیس قوه قضائیه و اعضای «شورای عالی قوه قضائیه» با مدیران، قضات و کارکنان به­منظور دریافت بازخوردها
تمهید بازدیدهای دوره‌ای منابع انسانی از اجرای اقدامات الگویی و نتایج آن
بهره­مندی از ظرفیت گروه‌های غیررسمی قوه قضائیه
ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و وضعیت اجرای آن با تدوین و اجرای «برنامه عمومی‌سازی سند تحول در جامعه» با رعایت ملاحظات زیر:
تبیین تفصیلی سند تحول به‌منظور ترویج و گفتمان­سازی با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه‌ای
برگزاری نشست‌های نقد و بررسی در مجامع علمی و دانشگاهی، رسانه­ ملی و شبکه­های اجتماعی با حضور دبیر ستاد راهبری و مسئولان واحدهای سازمانی مسئول
گزارش پیشرفت تحقق سند تحول به مردم با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه‌ای، ایجاد سامانه روزشمار برای راهکارها و اقدامات با دسترسی عمومی، گزارش در رسانه ملی در دوره‌های زمانی شش ماهه توسط دبیر ستاد راهبری و مسئولان واحدهای سازمانی و انتشار گزارش مکتوب در بازه­های زمانی سالانه
نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق سند تحول با تهیه گزارش‌های فصلی مشتمل بر موارد زیر:
میزان اجرای هر یک از راهکارها و اقدامات
موانع اصلی اجرای سند تحول
عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول مبتنی بر نتایج «داشبورد مدیریتی سند تحول» و رتبه‌بندی آن‌ها و تعیین واحدهای موفق و نمونه به صورت سالانه و به­منظور تقدیر توسط رئیس قوه قضائیه
عملکرد مدیران، قضات و کارکنان مبتنی بر نتایج سامانه­های مرتبط و تعیین منابع انسانی موفق و نمونه در اجرای سند تحول به صورت سالانه و به­منظور تقدیر توسط رئیس قوه قضائیه
تغییرات ایجاد شده در نظام مدیریتی از قبیل ساختار، منابع انسانی و فناوری‌ها متأثر از اجرای سند تحول
تغییرات محیطی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متأثر از اجرای سند تحول
دریافت و بررسی تخصصی درخواست‌های واصله، گزارشات، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی و تکمیل اطلاعات اولیه به­منظور ارائه در ستاد راهبری
گردآوری پیشنهاد‌های اصلاحی مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه و صاحب­نظران حوزه و دانشگاه و تهیه و ارائه گزارش تجمیعی آن به صورت سالانه به ستاد راهبری
به­روزرسانی و تدوین پیش‌نویس نسخه­ ارتقاءیافته سند تحول با استفاده از نتایج گزارش‌های فصلی و پیشنهادهای اصلاحی
مستندسازی تجربیات و درس آموخته‌های مدیریتی اجرای سند تحول
مبحث سوم- کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضائی

به‌­منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در سازمان­های تابعه و در صورت نیاز در سایر واحدهای سازمانی مسئول، در هر یک از آن‌ها «کمیته‌ راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و با عضویت نماینده دبیرخانه ستاد راهبری، دو نفر از معاونان سازمان یا واحد سازمانی مسئول و یک نفر از صاحب‌نظران مرتبط با حوزه تخصصی با پیشنهاد رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و تأیید ستاد راهبری تشکیل می‌شود.

این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 30/09/1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌­باشد.

پی‌نوشت:
[1]. سوره مبارکه نحل- آیه 90
[2]. بند 1 اصل 156 قانون اساسی

[3]. بند 2 اصل 156 قانون اساسی

[4]. بند 3 اصل 156 قانون اساسی، اصل 161 قانون اساسی و اصل 174 قانون اساسی

[5]. اصل 174 قانون اساسی

[6]. بند 4 اصل 156 قانون اساسی

[7]. بند 5 اصل 156 قانون اساسی

[8]. بند 5 اصل 156 قانون اساسی

[9]. بندهای 66 و 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه